2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2022
2023
2024

Desáté setkání Pražského informatického semináře

Jaroslav Nešetřil

Řídkost a rychlé algoritmy pro kombinatorické problémy

Kombinatorické problémy modelují mnohé důležité situace z teoretické i aplikované informatiky.

Po přednášce bude následovat diskuse

22. ledna 2015

16:00

Posluchárna E-107, FEL ČVUT
Karlovo nám. 13, Praha 2
Zobrazit na mapě

Anotace přednášky

Kombinatorické problémy modelují mnohé důležité situace z teoretické i aplikované informatiky. Nalezení širokých tříd problémů, které mohou být efektivně vyřešeny, je zásadní otázkou, která vede k mnoha populárním dichotomiím. V přednášce se zaměříme na aktuální vývoj zejména z pohledu dichotomie řídkých a hustých struktur.

Přednášející

Prof. RNDr. Jaroslav Nešetřil, DrSc., Dr.h.c.mult.

Prof. RNDr. Jaroslav Nešetřil, DrSc., Dr.h.c.mult., patří mezi přední světové odborníky v diskrétní matematice. Věnuje se zejména kombinatorice, teorii grafů a kombinatorických struktur včetně jejich reprezentací a homomorfismů, dále se věnuje teoretické informatice (výpočetní složitosti a teorii algoritmů). Je autorem 9 monografií a více než 300 původních časopiseckých publikací. Dlouhodobě působí na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Prof. Nešetřil založil a již 15 let vede centrum Institut teoretické informatiky, které významně přispívá k rozvoji a organizaci aktivit teoretické informatiky. Založil také Informatický ústav Univerzity Karlovy, kde nyní působí. Dlouhodobě a opakovaně působil na řadě zahraničních univerzit a přednesl přes 100 zvaných přednášek na mezinárodních konferencích a v akademických institucích po celém světě, včetně přednášek na kongresu evropských matematiků (2006) a světovém kongresu matematiků (2010). Byl oceněn Státní cenou (1985 společně s Vojtěchem Rödlem) za soubor článků v Ramseyově teorii a v roce 2010 mu prezident ČR udělil Medaili Za zásluhy. Je členem korespondentem Německé akademie věd, Maďarské akademie věd a Academia Europeana, a od roku 2008 členem Advisory Board of the Academia Sinica. Je také vícenásobným čestným doktorem věd (University of Alaska, 2002, a Université de Bordeaux, 2009). Jeho Erdösovo číslo je 1.

O PRAŽSKÉM INFORMATICKÉM SEMINÁŘI

Seminář se obvykle schází jednou za měsíc ve čtvrtek v 16:15 a to buď v budově FEL ČVUT nebo v budově MFF UK.

Jeho program je tvořen hodinovou přednáškou, po níž následuje časově neomezená diskuse. Základem přednášky je něco (v mezinárodním měřítku) mimořádného nebo aspoň pozoruhodného, na co přednášející přišel a co vysvětlí způsobem srozumitelným a zajímavým i pro širší informatickou obec. Přednášky jsou standardně v angličtině.

Seminář připravuje organizační výbor ve složení Roman Barták (MFF UK), Jaroslav Hlinka (ÚI AV ČR), Michal Chytil, Pavel Kordík (FIT ČVUT), Michal Koucký (MFF UK), Jan Kybic (FEL ČVUT), Michal Pěchouček (FEL ČVUT), Jiří Sgall (MFF UK), Vojtěch Svátek (FIS VŠE), Michal Šorel (ÚTIA AV ČR), Tomáš Werner (FEL ČVUT), Filip Železný (FEL ČVUT)

Idea Pražského informatického semináře vznikla z rozhovorů představitelů několika vědeckých institucí na téma, jak odstranit zbytečnou fragmentaci informatické komunity v ČR.

Podporovatelé

Kontakt

Pražský informatický seminář je z důvodů prevence šíření nákazy novým koronavirem do odvolání pozastaven.