2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2022
2023
2024

Patnácté setkání Pražského informatického semináře

Carsten Rother

Interaktivní segmentace obrázků

Zatímco lidé dokáží v třírozměrné scéně snadno rozlišit jednotlivé objekty, pro počítač je to obtížné. Přednáška se zaměří na úlohu tzv. interaktivní segmentace, kdy uživatel počítači napovídá, co by mělo být segmentováno.

24. září 2015

16:00

Posluchárna E-107, FEL ČVUT
Karlovo nám. 13, Praha 2
Zobrazit na mapě

Anotace přednášky

Zatímco lidé dokáží v třírozměrné scéně snadno rozlišit jednotlivé objekty, pro počítač je to obtížné. Přednáška se zaměří na úlohu tzv. interaktivní segmentace, kdy uživatel počítači napovídá, co by mělo být segmentováno. Popíšeme metodu založenou na současné optimalizaci tvaru a vzhledu, a to v posloupnosti dílčích publikovaných výsledků vylepšujících model i samotnou optimalizační metodu.

Zvláště se zaměříme na otázku nalezení globálního optima. Rozebereme i roli uživatele v celém procesu; ideální systém by měl umožnit dosažení dostatečně dobrého řešení v co nejkratším čase. To vede na začlenění uživatele přímo do výpočetního modelu. Vyvinutá metoda nazvaná GrabCut je základem pro nástroj pro nalezení pozadí dodávaný spolu s Microsoft Office.

Přednášející

Carsten Rother

Carsten Rother získal doktorský titul z Royal Institute of Technology Stockholm, Švédsko, v roce 2003. V letech 2003 až 2013 byl výzkumným pracovníkem v Microsoft Research Cambridge, Velká Británie. Od října 2013 je profesorem a vedoucím Laboratoře počítačového vidění na Technické univerzitě v Drážďanech. Mezi jeho výzkumné zájmy patří rekonstrukce a porozumění vizuálním scénám, a optimalizace a učení pravděpodobnostních grafových modelů. Publikoval více než 120 článků v časopisech a na konferencích (jeho H-index dle Google Scholar je 52). Jeho práce byly oceněny na konferencích (např. ACCV, CVPR, CHI), v roce 2009 obdržel AGM Olympus Prize. Ovlivnil řadu produktů firmy Microsoft, zejména GrabCut pro Office 2010 a AutoCollage. Je členem programových výborů významných konferencí (např. SIGGRAPH, ICCV, ECCV, CVPR a NIPS) a získal ERC Consolidator Grant v roce 2014.

O PRAŽSKÉM INFORMATICKÉM SEMINÁŘI

Seminář se obvykle schází jednou za měsíc ve čtvrtek v 16:15 a to buď v budově FEL ČVUT nebo v budově MFF UK.

Jeho program je tvořen hodinovou přednáškou, po níž následuje časově neomezená diskuse. Základem přednášky je něco (v mezinárodním měřítku) mimořádného nebo aspoň pozoruhodného, na co přednášející přišel a co vysvětlí způsobem srozumitelným a zajímavým i pro širší informatickou obec. Přednášky jsou standardně v angličtině.

Seminář připravuje organizační výbor ve složení Roman Barták (MFF UK), Jaroslav Hlinka (ÚI AV ČR), Michal Chytil, Pavel Kordík (FIT ČVUT), Michal Koucký (MFF UK), Jan Kybic (FEL ČVUT), Michal Pěchouček (FEL ČVUT), Jiří Sgall (MFF UK), Vojtěch Svátek (FIS VŠE), Michal Šorel (ÚTIA AV ČR), Tomáš Werner (FEL ČVUT), Filip Železný (FEL ČVUT)

Idea Pražského informatického semináře vznikla z rozhovorů představitelů několika vědeckých institucí na téma, jak odstranit zbytečnou fragmentaci informatické komunity v ČR.

Podporovatelé

Kontakt

Pražský informatický seminář je z důvodů prevence šíření nákazy novým koronavirem do odvolání pozastaven.