2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2022
2023
2024

Osmé setkání Pražského informatického semináře

Karel Janeček

Demokracie 2.1 - kvalitativní vylepšení demokracie

Tradiční demokracie je postavena na principu rovnosti hlasů. Nejenom v poslední době se ozývají hlasy, že by volit mohla pouze vybraná skupina voličů a nebo, že by hlasy například vzdělaných (nebo daně platících) lidí měly větší váhu.

27. listopadu 2014

16:00

Posluchárna S5, MFF UK
Malostranské nám. 25, Praha 1
Zobrazit na mapě

Anotace přednášky

Tradiční demokracie je postavena na principu rovnosti hlasů. Nejenom v poslední době se ozývají hlasy, že by volit mohla pouze vybraná skupina voličů a nebo, že by hlasy například vzdělaných (nebo daně platících) lidí měly větší váhu. Princip rovnosti hlasů je však zásadní a jeho porušení dává možnost vzniku totality nebo diktatury.

Karel Janeček ve své přednášce ukáže jak lze, díky volebnímu systému Demokracie 2.1, statisticky posílit sílu hlasů voličů demokratických stran (demokratického středu) a naopak oslabit voliče populistů a extrémistů. A to vše při zachování rovnosti hlasů.

Přednášející

Mgr. Karel Janeček, MBA, PhD.

Studoval na Carnegie Mellon University (obor Matematical Finance), Bradley University (MBA) v USA a na Matematicko-fyzikální fakultě UK v Praze (Teorie pravděpodobnosti). Jako výzkumník pracoval v rakouské Akademii věd. První peníze vydělal ještě na škole prodejem vlastího software na analýzu hry Black Jack. Jeho profil je i ve známé Griffin book, která shromažďuje údaje o „nebezpečných“ hráčích. Má zakázán vstup do všech Casin v Las Vegas. V současné době se intenzivně věnuje prezentaci volebního systému Demokracie 2.1, o kterém přednáší ve světě i v Česku. Během posledního půl roku D21 představil na půdě prestižních universit a think-tanků ve Velké Británii, Francii, Spojených státech, Rakousku a Rumunsku. Jedná o fellowship v Cambridge a v České republice v nedávných volbách provedl v rámci experimentu D21 dosud největší volební sběr dat v historii země.

O PRAŽSKÉM INFORMATICKÉM SEMINÁŘI

Seminář se obvykle schází jednou za měsíc ve čtvrtek v 16:15 a to buď v budově FEL ČVUT nebo v budově MFF UK.

Jeho program je tvořen hodinovou přednáškou, po níž následuje časově neomezená diskuse. Základem přednášky je něco (v mezinárodním měřítku) mimořádného nebo aspoň pozoruhodného, na co přednášející přišel a co vysvětlí způsobem srozumitelným a zajímavým i pro širší informatickou obec. Přednášky jsou standardně v angličtině.

Seminář připravuje organizační výbor ve složení Roman Barták (MFF UK), Jaroslav Hlinka (ÚI AV ČR), Michal Chytil, Pavel Kordík (FIT ČVUT), Michal Koucký (MFF UK), Jan Kybic (FEL ČVUT), Michal Pěchouček (FEL ČVUT), Jiří Sgall (MFF UK), Vojtěch Svátek (FIS VŠE), Michal Šorel (ÚTIA AV ČR), Tomáš Werner (FEL ČVUT), Filip Železný (FEL ČVUT)

Idea Pražského informatického semináře vznikla z rozhovorů představitelů několika vědeckých institucí na téma, jak odstranit zbytečnou fragmentaci informatické komunity v ČR.

Podporovatelé

Kontakt

Pražský informatický seminář je z důvodů prevence šíření nákazy novým koronavirem do odvolání pozastaven.