2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2022
2023
2024

Třicátépáté setkání Pražského informatického semináře

Josef Šivic

Automatické vizuální rozpoznávání: od internetových obrázků ke strojům, které vidí

Vytvoření strojů, které by rozuměly složitým obrazovým vstupům, je jedním ze základních problémů umělé inteligence s aplikacemi v autonomní robotice, automatické výrobě nebo zdravotnictví. Jde o obtížný úkol, protože vizuální svět je složitý a proměnlivý.

26. dubna 2018

16:00

Posluchárna S5, MFF UK
Malostranské nám. 25, Praha 1
Zobrazit na mapě

Anotace přednášky

Vytvoření strojů, které by rozuměly složitým obrazovým vstupům, je jedním ze základních problémů umělé inteligence s aplikacemi v autonomní robotice, automatické výrobě nebo zdravotnictví. Jde o obtížný úkol, protože vizuální svět je složitý a proměnlivý. V přednášce shrnu náš přínos k pokroku v automatickém porozumění vizuální informaci a zaměřím se na některé klíčové otevřené problémy.

Nejprve promluvím o nedávných významných úspěších, které jsou z velké části výsledkem kombinace vizuálních reprezentací založených na konvolučních neuronových sítích, technik strojového učení a rozsáhlých souborů obrazových dat z Internetu. Poté ukáži, že k porozumění vizuálnímu světu potřebujeme reprezentace, které by umožnily rozpoznávání v nových dosud neviděných situacích a dokázaly by se učit ze zašuměných a jen částečné anotovaných dat.

Přednášející

Josef Šivic

Josef Šivic je vedoucím výzkumníkem v INRIA v Paříži a Českém institutu informatiky, robotiky a kybernetiky při ČVUT, kde od roku 2017 vede skupinu inteligentního strojového vnímání. Habilitoval se na École Normale Supérieure v Paříži v roce 2014, doktorský titul získal na univerzitě v Oxfordu v roce 2006 a inženýrský diplom na ČVUT v roce 2002. Post-doktorandský pobyt absolvoval v Laboratoři informatiky a umělé inteligence na Massachusetts Institute of Technology. Jeho dizertace byla oceněna Sullivenovou cenou Britské asociace strojového vidění a jeho vědecké články byly oceněny cenami Longuet-Higginse (CVPR’07) a Helmholtze (ICCV’03, ICCV’05) za zásadní příspěvky k počítačovému vidění, které přestály test času. Josef je také Senior Fellow v programu Learning in Machines & Brains na Kanadském institutu pokročilého výzkumu. V roce 2013 obdržel ERC Starting Grant.

O PRAŽSKÉM INFORMATICKÉM SEMINÁŘI

Seminář se obvykle schází jednou za měsíc ve čtvrtek v 16:15 a to buď v budově FEL ČVUT nebo v budově MFF UK.

Jeho program je tvořen hodinovou přednáškou, po níž následuje časově neomezená diskuse. Základem přednášky je něco (v mezinárodním měřítku) mimořádného nebo aspoň pozoruhodného, na co přednášející přišel a co vysvětlí způsobem srozumitelným a zajímavým i pro širší informatickou obec. Přednášky jsou standardně v angličtině.

Seminář připravuje organizační výbor ve složení Roman Barták (MFF UK), Jaroslav Hlinka (ÚI AV ČR), Michal Chytil, Pavel Kordík (FIT ČVUT), Michal Koucký (MFF UK), Jan Kybic (FEL ČVUT), Michal Pěchouček (FEL ČVUT), Jiří Sgall (MFF UK), Vojtěch Svátek (FIS VŠE), Michal Šorel (ÚTIA AV ČR), Tomáš Werner (FEL ČVUT), Filip Železný (FEL ČVUT)

Idea Pražského informatického semináře vznikla z rozhovorů představitelů několika vědeckých institucí na téma, jak odstranit zbytečnou fragmentaci informatické komunity v ČR.

Podporovatelé

Kontakt

Pražský informatický seminář je z důvodů prevence šíření nákazy novým koronavirem do odvolání pozastaven.