2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2022
2023
2024

Druhé setkání Pražského informatického semináře

Antonín Kučera

Stochastické hry dvou hráčů

Stochastické hry dvou hráčů na orientovaných grafech představují základní prostředek pro modelování a analýzu chování diskrétních systémů (agentů) v předem neznámém prostředí. Možné stavy systému a prostředí odpovídají uzlům grafu...

27. února 2014

16:00

Posluchárna S5, MFF UK
Malostranské nám. 25, Praha 1
Zobrazit na mapě

Anotace přednášky

Stochastické hry dvou hráčů na orientovaných grafech představují základní prostředek pro modelování a analýzu chování diskrétních systémů (agentů) v předem neznámém prostředí. Možné stavy systému a prostředí odpovídají uzlům grafu, hrany pak modelují stavové změny způsobené aktivitou systému, prostředí, nebo "náhody". Běh systému odpovídá nekonečné cestě v tomto grafu. Systém a prostředí tak představují dva "hráče", kde systém se snaží maximalizovat pravděpodobnost "dobrých" běhů, zatímco prostředí se snaží o opak.

Ve většině rozumných případů existuje rovnovážná hodnota této pravděpodobnosti, ne vždy však existují optimání strategie pro oba hráče.

V úvodu přednášky představíme základní koncepty a algoritmické otázky, které se v této oblasti studují. Ukážeme si některé známé otevřené problémy. V závěru přednášky budou prezentovány vybrané výsledky dosažené v nedávné době.

Přednášející

Prof. RNDr. Antonín Kučera, Ph.D.

Prof. RNDr. Antonín Kučera, Ph.D., je mezinárodně uznávanou vědeckou osobností v oblasti teoretické informatiky. Věnuje se zejména oblastem souvisejícím s aplikacemi matematické logiky v informatice jako jsou formální modelování a verifikace systémů s nekonečně mnoha stavy, otázky rozhodnutelnosti a složitosti analýzy modelů pro různé třídy takových systémů, použití modálních a temporálních logik. Dále se věnuje stochastickým systémům, teorii her a jejím aplikacím v uvedených oblastech. Je profesorem v Ústavu teoretické informatiky Fakulty informatiky na Masarykově univerzitě v Brně. Jím vedená skupina patří k nejvýznamnějším centrům české informatiky, školí řadu doktorandů, mnozí z jeho bývalých studentů patří dnes mezi uznávané odborníky.

O PRAŽSKÉM INFORMATICKÉM SEMINÁŘI

Seminář se obvykle schází jednou za měsíc ve čtvrtek v 16:15 a to buď v budově FEL ČVUT nebo v budově MFF UK.

Jeho program je tvořen hodinovou přednáškou, po níž následuje časově neomezená diskuse. Základem přednášky je něco (v mezinárodním měřítku) mimořádného nebo aspoň pozoruhodného, na co přednášející přišel a co vysvětlí způsobem srozumitelným a zajímavým i pro širší informatickou obec. Přednášky jsou standardně v angličtině.

Seminář připravuje organizační výbor ve složení Roman Barták (MFF UK), Jaroslav Hlinka (ÚI AV ČR), Michal Chytil, Pavel Kordík (FIT ČVUT), Michal Koucký (MFF UK), Jan Kybic (FEL ČVUT), Michal Pěchouček (FEL ČVUT), Jiří Sgall (MFF UK), Vojtěch Svátek (FIS VŠE), Michal Šorel (ÚTIA AV ČR), Tomáš Werner (FEL ČVUT), Filip Železný (FEL ČVUT)

Idea Pražského informatického semináře vznikla z rozhovorů představitelů několika vědeckých institucí na téma, jak odstranit zbytečnou fragmentaci informatické komunity v ČR.

Podporovatelé

Kontakt

Pražský informatický seminář je z důvodů prevence šíření nákazy novým koronavirem do odvolání pozastaven.