2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2022
2023
2024

Dvacátéosmé setkání Pražského informatického semináře

Anja Feldmann

Internet: Fascinující téma (výzkumu)

Internet je mimořádně úspěšným lidským výtvorem, který zásadně změnil společnost. Budeme se věnovat historii a současné podobě Internetu, včetně řady překvapivých faktů nezapadajících do našich dřívějších modelů Internetu.

27. dubna 2017

16:00

Posluchárna S5, MFF UK
Malostranské nám. 25, Praha 1
Zobrazit na mapě

Anotace přednášky

Internet je mimořádně úspěšným lidským výtvorem, který zásadně změnil společnost. Budeme se věnovat historii a současné podobě Internetu, včetně řady překvapivých faktů nezapadajících do našich dřívějších modelů Internetu. Dále se zaměříme na vývoj Internetu ve smyslu (a) správy síťových služeb namísto správy jednotlivých síťových prvků a (b) překonávání omezení daných architekturou internetu.

V tomto kontextu se budeme zabývat metodami detekce výpadků internetové infrastruktury, metodami rozšíření konceptu softwarově definovaných sítí (SDN) do prostředí bezdrátových sítí a metodami dosahování předvídatelného výkonu distribuovaných systémů. Přednášku zakončíme výhledem na možné způsoby rozvoje Internetu, které mohou pomoci zvládnout budoucí výzvy spojené s přílivem dat ze všudypřítomných senzorů a síťových zařízení.

Přednášející

Anja Feldmann

Anja Feldmann je profesorkou Technické univerzity Berlín od roku 2006. Její výzkumné zájmy zahrnují měření vlastností Internetu, řízení a popis toku dat, ladění výkonu sítí, detekce narušení sítí a síťovou architekturu. Je autorkou více než 60 článků a pracovala ve více než 50 programových výborech, včetně spolupředsednictví u konferencí ACM SIGCOMM, ACM IMC, ACM HotNets a jejich výborů. Od roku 2009 do roku 2013 byla děkankou Fakulty informatiky a elektrotechniky TU Berlín. Od roku 2000 do roku 2006 vedla skupiny síťových architektur nejprve na Sárské univerzitě a pak na Technické univerzitě Mnichov. Předtím pracovala v AT&T Labs, Florham Park, NJ. Magisterský titul získala na Univerzitě Paderborn a tituly M.S. a Ph.D. na Carnegie-Mellonově univerzitě. Je členkou Německé akademie věd Leopoldina, BBAW a dozorčí rady SAP SE. V roce 2011 získala cenu Gottfrieda Wilhelma Leibnize a cenu Berliner Wissenschaftspreis.

O PRAŽSKÉM INFORMATICKÉM SEMINÁŘI

Seminář se obvykle schází jednou za měsíc ve čtvrtek v 16:15 a to buď v budově FEL ČVUT nebo v budově MFF UK.

Jeho program je tvořen hodinovou přednáškou, po níž následuje časově neomezená diskuse. Základem přednášky je něco (v mezinárodním měřítku) mimořádného nebo aspoň pozoruhodného, na co přednášející přišel a co vysvětlí způsobem srozumitelným a zajímavým i pro širší informatickou obec. Přednášky jsou standardně v angličtině.

Seminář připravuje organizační výbor ve složení Roman Barták (MFF UK), Jaroslav Hlinka (ÚI AV ČR), Michal Chytil, Pavel Kordík (FIT ČVUT), Michal Koucký (MFF UK), Jan Kybic (FEL ČVUT), Michal Pěchouček (FEL ČVUT), Jiří Sgall (MFF UK), Vojtěch Svátek (FIS VŠE), Michal Šorel (ÚTIA AV ČR), Tomáš Werner (FEL ČVUT), Filip Železný (FEL ČVUT)

Idea Pražského informatického semináře vznikla z rozhovorů představitelů několika vědeckých institucí na téma, jak odstranit zbytečnou fragmentaci informatické komunity v ČR.

Podporovatelé

Kontakt

Pražský informatický seminář je z důvodů prevence šíření nákazy novým koronavirem do odvolání pozastaven.