2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2022
2023
2024

Padesátédeváté setkání Pražského informatického semináře

Stefan Edelkamp

Sorting and Searching for Algorithmic Intelligence

In the early days of computer science Donald E. Knuth and Kurt Mehlhorn both dedicated one book of their monographs to the topic of sorting and searching. During my research, I found some major algorithmic improvements to these fundamental problems documented in my new book on "Algorithmic Intelligence".

18. dubna 2024

16:15

Posluchárna S5, MFF UK
Malostranské nám. 25, Praha 1
Zobrazit na mapě

Anotace přednášky

QuickXsort is a highly efficient in-place sequential sorting scheme that mixes Hoare’s Quicksort algorithm with X, where X can be chosen from a wider range of other known sorting algorithms, like Heapsort, Insertionsort and Mergesort. Its major advantage is that QuickXsort can be in-place even if X is not. By doing so the mean number of comparisons can be reduced down to n*log(n) – 1.4112*n + o(n) for a remaining gap of only 0.0315*n comparisons to the lower bound.

On the practical side, BlockQuicksort beats standard library implementations and has been included in libcxx. I will also introduce a variant of a binary heap that operates in-place, executes minimum and insert in worst-case constant time, and extract-min in O(log(n)) worst-case time, while involving at most log(n) + O(1) element comparisons. These efficiencies surpass lower bounds known for standard binary heaps, thereby resolving a long-standing theoretical debate.

Přednášející

Stefan Edelkamp

Dr. Stefan Edelkamp is a professor at Charles University and Czech Technical University in Prague. Previously he was the leader of the planning group at King's College London and also worked at the Institute for Artificial Intelligence, Faculty of Computer Science and Mathematics of the University of Bremen, and at the University of Applied Science in Darmstadt. For a short period of time, he held the position of an Interim Professor at the University of Koblenz and Landau and Paris Dauphine University. He earned his Ph.D. from Freiburg University and led a junior research group at the Technical University of Dortmund. His main scientific interest is algorithmic intelligence, including heuristic search, action planning, game playing, machine learning, motion planning, multiagent simulation, model checking, distributed computing, algorithm engineering, and computational biology.

O PRAŽSKÉM INFORMATICKÉM SEMINÁŘI

Seminář se obvykle schází jednou za měsíc ve čtvrtek v 16:15 a to buď v budově FEL ČVUT nebo v budově MFF UK.

Jeho program je tvořen hodinovou přednáškou, po níž následuje časově neomezená diskuse. Základem přednášky je něco (v mezinárodním měřítku) mimořádného nebo aspoň pozoruhodného, na co přednášející přišel a co vysvětlí způsobem srozumitelným a zajímavým i pro širší informatickou obec. Přednášky jsou standardně v angličtině.

Seminář připravuje organizační výbor ve složení Roman Barták (MFF UK), Jaroslav Hlinka (ÚI AV ČR), Michal Chytil, Pavel Kordík (FIT ČVUT), Michal Koucký (MFF UK), Jan Kybic (FEL ČVUT), Michal Pěchouček (FEL ČVUT), Jiří Sgall (MFF UK), Vojtěch Svátek (FIS VŠE), Michal Šorel (ÚTIA AV ČR), Tomáš Werner (FEL ČVUT), Filip Železný (FEL ČVUT)

Idea Pražského informatického semináře vznikla z rozhovorů představitelů několika vědeckých institucí na téma, jak odstranit zbytečnou fragmentaci informatické komunity v ČR.

Podporovatelé

Kontakt

Pražský informatický seminář je z důvodů prevence šíření nákazy novým koronavirem do odvolání pozastaven.