2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2022
2023
2024

Čtvrté setkání Pražského informatického semináře

Roman Barták

Život s omezeními

Programování s omezujícími podmínkami (CP-Constraint Programming) je technologie pro deklarativní modelování a řešení problémů kombinatorické optimalizace. Přes názor přetrvávající v některých odborných kruzích...

24. dubna 2014

16:00

Posluchárna E-107, FEL ČVUT
Karlovo nám. 13, Praha 2
Zobrazit na mapě

Anotace přednášky

Programování s omezujícími podmínkami (CP-Constraint Programming) je technologie pro deklarativní modelování a řešení problémů kombinatorické optimalizace. Přes názor přetrvávající v některých odborných kruzích, že CP je pouze jednoduchá enumerace, je skutečná síla CP v integraci prohledávání a inferečních technik, které jsou realizovány konzistenčními technikami různé úrovně. Tato integrace poskytuje CP jedinečnou schopnost využívat jak uživatelem definované heuristiky, tak silné obecné techniky pro ořezání prohledávaného prostoru.

Prezentace představí základní pojmy a techniky splňování omezujících podmínek na známé populární hříčce. Dále se soustředí na tzv. globální podmínky, které představují “zadní vrátka” pro přidávání efektivních speciálních řešících technik do obecných systémů pro řešení podmínek. Prezentované techniky budou motivovány reálnými příklady pocházejícími především z oblasti plánování a rozvrhování.

Přednášející

Prof. RNDr. Roman Barták, Ph.D.

Prof. RNDr. Roman Barták, Ph.D. vede katedru teoretické informatiky a matematické logiky na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy, kde vede výzkumnou skupinu omezujících podmínek a optimalizace.

V letech 1999-2004 vedl výzkumné aktivity v nadnárodní firmě Visopt BV, v níž byl hlavním architektem rozvrhovací engine vyvíjené touto společností. Jeho práce se soustřeďuje na techniky splňování omezujících podmínek a jejich aplikace v plánování, rozvrhování a dalších oblastech. Od roku 1998 učí na Univerzitě Karlově kurz programování s omezujícími podmínkami, na několika mezinárodních konferencích (IJCAI, AAAI, ICAPS, CI, SAC) a letních školách (ESSLLI, NASSLLI) vedl výukové semináře splňování omezujících podmínek. Je autorem On-line Guide to Constraint Programming (podle Google druhého nejdůležitějšího zdroje pro programování s omezujícími podmínkami) a On-line Guide to Prolog Programming (podle Google druhého nejdůležitějšího zdroje pro programování v Prologu).

O PRAŽSKÉM INFORMATICKÉM SEMINÁŘI

Seminář se obvykle schází jednou za měsíc ve čtvrtek v 16:15 a to buď v budově FEL ČVUT nebo v budově MFF UK.

Jeho program je tvořen hodinovou přednáškou, po níž následuje časově neomezená diskuse. Základem přednášky je něco (v mezinárodním měřítku) mimořádného nebo aspoň pozoruhodného, na co přednášející přišel a co vysvětlí způsobem srozumitelným a zajímavým i pro širší informatickou obec. Přednášky jsou standardně v angličtině.

Seminář připravuje organizační výbor ve složení Roman Barták (MFF UK), Jaroslav Hlinka (ÚI AV ČR), Michal Chytil, Pavel Kordík (FIT ČVUT), Michal Koucký (MFF UK), Jan Kybic (FEL ČVUT), Michal Pěchouček (FEL ČVUT), Jiří Sgall (MFF UK), Vojtěch Svátek (FIS VŠE), Michal Šorel (ÚTIA AV ČR), Tomáš Werner (FEL ČVUT), Filip Železný (FEL ČVUT)

Idea Pražského informatického semináře vznikla z rozhovorů představitelů několika vědeckých institucí na téma, jak odstranit zbytečnou fragmentaci informatické komunity v ČR.

Podporovatelé

Kontakt

Pražský informatický seminář je z důvodů prevence šíření nákazy novým koronavirem do odvolání pozastaven.