2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2022
2023
2024

Dvacáté setkání Pražského informatického semináře

Radim Bělohlávek

Fuzzy logika a relační data

Fuzzy logika se liší od klasické, dvouhodnotové logiky tím, že odmítá princip bivalence. Zatímco podle principu bivalence je každé tvrzení buď pravdivé, nebo nepravdivé, fuzzy logika připouští mezilehlé pravdivostní hodnoty, takzvané stupně pravdivosti.

28. dubna 2016

16:00

Posluchárna E-107, FEL ČVUT
Karlovo nám. 13, Praha 2
Zobrazit na mapě

Anotace přednášky

Fuzzy logika se liší od klasické, dvouhodnotové logiky tím, že odmítá princip bivalence. Zatímco podle principu bivalence je každé tvrzení buď pravdivé, nebo nepravdivé, fuzzy logika připouští mezilehlé pravdivostní hodnoty, takzvané stupně pravdivosti. Ty interpretuje primárně jako pravdivostní hodnoty tvrzení obsahujících vágní predikáty, jako jsou "vysoký" nebo "červený". Protože je použití vágních predikátů při popisu světa člověkem typické, našla fuzzy logika řadu uplatnění v různých oblastech.

V přednášce připomeneme principy fuzzy logiky, uvedeme některé relevantní historické zajímavosti a zmíníme se o vybraných oblastech informatiky, ve kterých byla fuzzy logika zajímavým způsobem použita. Ve druhé části představíme některé problémy a výsledky z oblasti analýzy relačních dat, kterým se přednášející věnoval. Půjde zejména o teoretické základy a algoritmy pro analýzu faktorů a závislostí v datech s fuzzy atributy.

Přednášející

Radim Bělohlávek

Radim Bělohlávek se zabývá fuzzy logikou a použitím algebry a logiky v modelování relačních dat. Je autorem nebo spoluautorem více než sta prací v mezinárodních časopisech a dvou monografií v těchto oblastech. Působí jako profesor informatiky na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, kde v současné době vede katedru informatiky. Tři roky také pracoval jako řádný profesor na State University of New York v Binghamtonu.

O PRAŽSKÉM INFORMATICKÉM SEMINÁŘI

Seminář se obvykle schází jednou za měsíc ve čtvrtek v 16:15 a to buď v budově FEL ČVUT nebo v budově MFF UK.

Jeho program je tvořen hodinovou přednáškou, po níž následuje časově neomezená diskuse. Základem přednášky je něco (v mezinárodním měřítku) mimořádného nebo aspoň pozoruhodného, na co přednášející přišel a co vysvětlí způsobem srozumitelným a zajímavým i pro širší informatickou obec. Přednášky jsou standardně v angličtině.

Seminář připravuje organizační výbor ve složení Roman Barták (MFF UK), Jaroslav Hlinka (ÚI AV ČR), Michal Chytil, Pavel Kordík (FIT ČVUT), Michal Koucký (MFF UK), Jan Kybic (FEL ČVUT), Michal Pěchouček (FEL ČVUT), Jiří Sgall (MFF UK), Vojtěch Svátek (FIS VŠE), Michal Šorel (ÚTIA AV ČR), Tomáš Werner (FEL ČVUT), Filip Železný (FEL ČVUT)

Idea Pražského informatického semináře vznikla z rozhovorů představitelů několika vědeckých institucí na téma, jak odstranit zbytečnou fragmentaci informatické komunity v ČR.

Podporovatelé

Kontakt

Pražský informatický seminář je z důvodů prevence šíření nákazy novým koronavirem do odvolání pozastaven.