2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2022
2023
2024

Dvacáté první setkání Pražského informatického semináře

Michal Pěchouček

Porozumění technologiím budoucnosti prostřednictvím agentově orientované simulace

Hybnou silou současného světa jsou data a vynikající schopnost je analyzovat, kterou poskytuje nejmodernější výzkum v oblasti strojového učení.

26. května 2016

16:00

Posluchárna S5, MFF UK
Malostranské nám. 25, Praha 1
Zobrazit na mapě

Anotace přednášky

Hybnou silou současného světa jsou data a vynikající schopnost je analyzovat, kterou poskytuje nejmodernější výzkum v oblasti strojového učení. Domníváme se, že existují třídy důležitých predikčních problémů souvisejících s interakcí autonomních racionálních subjektů, pro které statistická analýza dat není dostačující (jako je porozumění budoucímu fungování dronů v městském prostředí, nebo masovému nasazení autonomních vozidel v existující automobilové dopravě).

Navrhujeme doplnit moderní analýzu dat nejvyspělejšími procedurálními a decentralizovanými metodami počítačového modelování označovanými jako agentově orientovaná simulace. Jsme přesvědčeni, že agentově orientovaná simulace nám pomůže při porozumění a řešení problémů blízké budoucnosti, pro které dosud nemáme po ruce empirická data. Během přednášky budeme diskutovat o konceptech a výsledcích, stejně jako o představách jejich používání a o otevřených problémech a výzvách agentově orientované simulace.

Přednášející

Michal Pěchouček

Prof. Dr. Ing. Michal Pěchouček, M.Sc. je profesorem informatiky, který má zkušenosti startup podnikatele, řídícího pracovníka výzkumu a vývoje a stratéga pro oblast umělé inteligence. V současnosti vede katedru počítačů na FEL ČVUT, je zakladatelem a ředitelem Centra umělé inteligence (dříve Centra agentních technologií) a spolu s prof. Matasem je spoluzakladatelem studijního programu Otevřená informatika. Jeho výzkumné zájmy leží v oblasti agentově orientovaného počítání, multiagentní simulace, formálních modelů sociálních znalostí, multiagentního plánování a adversariálního uvažování. Dosud působil jako vedoucí výzkumník u více než 20 projektů financovaných agenturami ministerstva obrany USA, NASA, FAA a předními průmyslovými firmami. Michal Pěchouček spoluzaložil několik startupů, jeden z nich koupily v r. 2013 CISCO Systems. Od r. 2013 do r. 2015 byl výkonným ředitelem CISCO R&D Centra v Praze. V roce 2016 byl vybrán jako jeden z 100 New Europe Challengers.

O PRAŽSKÉM INFORMATICKÉM SEMINÁŘI

Seminář se obvykle schází jednou za měsíc ve čtvrtek v 16:15 a to buď v budově FEL ČVUT nebo v budově MFF UK.

Jeho program je tvořen hodinovou přednáškou, po níž následuje časově neomezená diskuse. Základem přednášky je něco (v mezinárodním měřítku) mimořádného nebo aspoň pozoruhodného, na co přednášející přišel a co vysvětlí způsobem srozumitelným a zajímavým i pro širší informatickou obec. Přednášky jsou standardně v angličtině.

Seminář připravuje organizační výbor ve složení Roman Barták (MFF UK), Jaroslav Hlinka (ÚI AV ČR), Michal Chytil, Pavel Kordík (FIT ČVUT), Michal Koucký (MFF UK), Jan Kybic (FEL ČVUT), Michal Pěchouček (FEL ČVUT), Jiří Sgall (MFF UK), Vojtěch Svátek (FIS VŠE), Michal Šorel (ÚTIA AV ČR), Tomáš Werner (FEL ČVUT), Filip Železný (FEL ČVUT)

Idea Pražského informatického semináře vznikla z rozhovorů představitelů několika vědeckých institucí na téma, jak odstranit zbytečnou fragmentaci informatické komunity v ČR.

Podporovatelé

Kontakt

Pražský informatický seminář je z důvodů prevence šíření nákazy novým koronavirem do odvolání pozastaven.