2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2022
2023
2024

Dvanácté setkání Pražského informatického semináře

Václav Matyáš

Amplifikace klíčů v částečně kompromitovaných sítích

Distribuce kryptografických klíčů je základním kamenem většiny bezpečnostních řešení v ICT. Ať již využíváme jakékoliv schéma pro distribuci klíčů, aktivní útočník může dosáhnout částečné kompromitace sítě a získat část klíčů používaných pro ochranu komunikace na jednotlivých spojích sítě.

26. března 2015

16:00

Posluchárna E-107, FEL ČVUT
Karlovo nám. 13, Praha 2
Zobrazit na mapě

Anotace přednášky

Distribuce kryptografických klíčů je základním kamenem většiny bezpečnostních řešení v ICT. Ať již využíváme jakékoliv schéma pro distribuci klíčů, aktivní útočník může dosáhnout částečné kompromitace sítě a získat část klíčů používaných pro ochranu komunikace na jednotlivých spojích sítě. Pro obnovení bezpečnosti kompromitovaných spojů jsou navrhovány tzv. protokoly pro amplifikaci klíčů, které k dodání nových bezpečných klíčů využívají ty cesty v síti, které zůstaly zabezpečené. Návrh vhodných protokolů pro amplifikaci klíčů je stále výzvou pro scénáře, kde je třeba nalézt vhodný kompromis mezi potřebnými zdroji (např. energie potřebná pro přenos zpráv) a zlepšením bezpečnosti sítě, vyjádřeným počtem (znovu) zabezpečených spojů.

V přednášce nahlédneme na nejslibnější rodiny těchto protokolů. V našem přístupu simulujeme komunikaci entit (podle dodaného nastavení) a následně analyzujeme a manuálně zpracováváme výsledky protokolů těchto simulací. Cílem je získat jednoduché, prakticky použitelné hybridní protokoly, které povedou k menší komunikační zátěži, avšak z hlediska počtu znovu zabezpečených spojů budou lepší než dříve navržené protokoly. Vystoupení bude těžit z výsledků prezentovaných v publikaci A New Approach to Secrecy Amplification in Partially Compromised Networks. R Ošťádal, P Švenda, V Matyáš. Security, Privacy, and Applied Cryptography Engineering (SPACE) 2014. Springer LNCS 8804, str. 92-109.

Přednášející

Prof. RNDr. Václav Matyáš, M.Sc., Ph.D.

Prof. RNDr. Václav Matyáš, M.Sc., Ph.D., působí na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity, je také jejím proděkanem pro zahraničí a vnější vztahy. Věnuje se aplikované kryptografii, bezpečnosti IT a ochraně informačního soukromí. Dříve působil mj. jako Fulbright-Masaryk Visiting Scholar na Harvardově univerzitě, v Microsoft Research Cambridge, University College Dublin, ecom-monitor.com, v laboratoři Ubilab u UBS AG, u londýnské certifikační autority Uptime Commerce, také jako Royal Society Postdoctoral Fellow na University of Cambridge. Podílel se i na vývoji Common Criteria a práci v ISO/IEC JTC1 SC27.

O PRAŽSKÉM INFORMATICKÉM SEMINÁŘI

Seminář se obvykle schází jednou za měsíc ve čtvrtek v 16:15 a to buď v budově FEL ČVUT nebo v budově MFF UK.

Jeho program je tvořen hodinovou přednáškou, po níž následuje časově neomezená diskuse. Základem přednášky je něco (v mezinárodním měřítku) mimořádného nebo aspoň pozoruhodného, na co přednášející přišel a co vysvětlí způsobem srozumitelným a zajímavým i pro širší informatickou obec. Přednášky jsou standardně v angličtině.

Seminář připravuje organizační výbor ve složení Roman Barták (MFF UK), Jaroslav Hlinka (ÚI AV ČR), Michal Chytil, Pavel Kordík (FIT ČVUT), Michal Koucký (MFF UK), Jan Kybic (FEL ČVUT), Michal Pěchouček (FEL ČVUT), Jiří Sgall (MFF UK), Vojtěch Svátek (FIS VŠE), Michal Šorel (ÚTIA AV ČR), Tomáš Werner (FEL ČVUT), Filip Železný (FEL ČVUT)

Idea Pražského informatického semináře vznikla z rozhovorů představitelů několika vědeckých institucí na téma, jak odstranit zbytečnou fragmentaci informatické komunity v ČR.

Podporovatelé

Kontakt

Pražský informatický seminář je z důvodů prevence šíření nákazy novým koronavirem do odvolání pozastaven.