2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2022
2023
2024

Třetí setkání Pražského informatického semináře

Karel Oliva

Korektor české gramatiky

Zatímco český i anglický spelling-checker (“korektor pravopisu”) mohou být založeny na stejných principech, konkrétně na kontrole toho, zda se určité slovo vyskytuje v (rozsáhlém, ale konečném) seznamu slovních tvarů...

27. března 2014

16:00

Posluchárna E-107, FEL ČVUT
Karlovo nám. 13, Praha 2
Zobrazit na mapě

Anotace přednášky

Zatímco český i anglický spelling-checker (“korektor pravopisu”) mohou být založeny na stejných principech, konkrétně na kontrole toho, zda se určité slovo vyskytuje v (rozsáhlém, ale konečném) seznamu slovních tvarů, korektor českého pravopisu nemůže vyhledávat chyby pouhým srovnáváním textu s předem danými chybovými konfiguracemi: důvodem je především typologická odlišnost češtiny, v níž dominantní roli ve skladbě věty hraje tvarosloví, zatímco pořádek slov je gramatikou ovlivněn jen spíše výjimečně. Tvorba korektoru českého pravopisu proto vyžaduje alternativní, zásadně odlišný přístup.

V přednášce se proto budeme nejprve věnovat obecně teoretickým úvahám o tom, co je „zaručeně“ gramaticky chybná konstrukce (jakéhokoliv) jazyka, a dále pak technikám, jak takové negramatické konstrukce a věty (i) definovat, (ii) explicitně popsat a (iii) detekovat v případě češtiny.

Na závěr si ukážeme, že návrh oprav chyb je sice s hledáním chyb tematicky svázaný, ale fakticky velmi odlišný úkol, a uvedeme i jisté teoretické (a pro rodilé mluvčí češtiny snad dokonce zábavné) dopady celé práce.

Přednášející

Doc. RNDr. Karel Oliva, Dr.

Doc. RNDr. Karel Oliva, Dr. je mezinárodně uznávanou vědeckou osobností v oblasti formální syntaxe přirozených jazyků, v níž uplatňuje i inovativní přístupy vedoucí k praktickým (počítačovým) aplikacím. Absolvoval MFF UK, byl dlouhodobě vědecky činný v Bulharské akademii věd v Sofii, v Ústavu komputační lingvistiky Sárské univerzity v Saarbrücken (SRN) a v oddělení matematické lingvistiky Rakouského ústavu pro výzkum umělé inteligence (OeFAI) ve Vídni. Publikoval přes 85 původních vědeckých prací v časopisech a sbornících odborných konferencí, byl vedoucím výzkumných týmů a spoluautorem implementací řady softwarových celků (mj. korektoru české gramatiky pro Microsoft Office). Je ředitelem Ústavu pro jazyk český AV ČR. Pedagogicky působí na Přírodovědecké fakultě ÚJEP.

O PRAŽSKÉM INFORMATICKÉM SEMINÁŘI

Seminář se obvykle schází jednou za měsíc ve čtvrtek v 16:15 a to buď v budově FEL ČVUT nebo v budově MFF UK.

Jeho program je tvořen hodinovou přednáškou, po níž následuje časově neomezená diskuse. Základem přednášky je něco (v mezinárodním měřítku) mimořádného nebo aspoň pozoruhodného, na co přednášející přišel a co vysvětlí způsobem srozumitelným a zajímavým i pro širší informatickou obec. Přednášky jsou standardně v angličtině.

Seminář připravuje organizační výbor ve složení Roman Barták (MFF UK), Jaroslav Hlinka (ÚI AV ČR), Michal Chytil, Pavel Kordík (FIT ČVUT), Michal Koucký (MFF UK), Jan Kybic (FEL ČVUT), Michal Pěchouček (FEL ČVUT), Jiří Sgall (MFF UK), Vojtěch Svátek (FIS VŠE), Michal Šorel (ÚTIA AV ČR), Tomáš Werner (FEL ČVUT), Filip Železný (FEL ČVUT)

Idea Pražského informatického semináře vznikla z rozhovorů představitelů několika vědeckých institucí na téma, jak odstranit zbytečnou fragmentaci informatické komunity v ČR.

Podporovatelé

Kontakt

Pražský informatický seminář je z důvodů prevence šíření nákazy novým koronavirem do odvolání pozastaven.