2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2022
2023
2024

Čtyřicátédruhé setkání Pražského informatického semináře

Roman Neruda

Evoluční algoritmy ve strojovém učení

Evoluční algoritmy představují různorodou skupinu optimalizačních technik volně inspirovaných biologickou evolucí. Jejich společným rysem je využívání populací modelů a stochastický charakter optimalizačních heuristik. Svou univerzalitou představují zajímavou alternativu k tradičním optimalizačním algoritmům a uplatňují se především při řešení složitých problémů například ve vícekriteriální optimalizaci nebo při automatickém návrhu počítačových programů.

25. dubna 2019

16:15

Posluchárna E-301, FEL ČVUT
Karlovo nám. 13, Praha 2
Zobrazit na mapě

Anotace přednášky

Evoluční algoritmy představují různorodou skupinu optimalizačních technik volně inspirovaných biologickou evolucí. Jejich společným rysem je využívání populací modelů a stochastický charakter optimalizačních heuristik. Svou univerzalitou představují zajímavou alternativu k tradičním optimalizačním algoritmům a uplatňují se především při řešení složitých problémů například ve vícekriteriální optimalizaci nebo při automatickém návrhu počítačových programů. V přednášce se budeme věnovat vztahu evolučních algoritmů a strojového učení.

Ukážeme si několik konkrétních příkladů, kdy specializovaný evoluční algoritmus dokáže hledat optimální model strojového učení v různých scénářích a nahradit zkušeného člověka pomocí efektivního prohledávacího algoritmu. Zaměříme se na tři oblasti: neuroevoluci, která využívá evoluční přístupy pro učení modelů neuronových sítí, zpětnovazební učení agentů pomocí evolučních algoritmů, a meta-učení, kde evoluční techniky prohledávají prostor hyper-parametrů modelů strojového učení, případně slouží k návrhu složitějších kombinací modelů, takzvaných workflows. Ukážeme několik původních výsledků, které směřují k naplnění ideálu meta-učících se algoritmů, automatické tvorbě komplexních dataminingových systémů optimalizovaných pro daná data.

Přednášející

Roman Neruda

Roman Neruda pracuje v Ústavu informatiky AV ČR v oddělení strojového učení, kde se věnuje oblastem neuronových sítí, evolučních algoritmů a meta-učení. Je absolventem MFF UK, titul kandidáta věd získal na ÚI AV ČR. V letech 1995-96 pracoval v Los Alamos National Laboratory, na společných projektech spolupracoval s výzkumníky z Carnegie-Mellon University, Universität Koblenz-Landau, University of California Chico, Université Jean Monnet, St. Étienne, Universidad Distrital Bogotá. Je spoluautorem více než stovky mezinárodních publikací. Na MFF UK přednáší o evolučních algoritmech a multi-agentních systémech.

O PRAŽSKÉM INFORMATICKÉM SEMINÁŘI

Seminář se obvykle schází jednou za měsíc ve čtvrtek v 16:15 a to buď v budově FEL ČVUT nebo v budově MFF UK.

Jeho program je tvořen hodinovou přednáškou, po níž následuje časově neomezená diskuse. Základem přednášky je něco (v mezinárodním měřítku) mimořádného nebo aspoň pozoruhodného, na co přednášející přišel a co vysvětlí způsobem srozumitelným a zajímavým i pro širší informatickou obec. Přednášky jsou standardně v angličtině.

Seminář připravuje organizační výbor ve složení Roman Barták (MFF UK), Jaroslav Hlinka (ÚI AV ČR), Michal Chytil, Pavel Kordík (FIT ČVUT), Michal Koucký (MFF UK), Jan Kybic (FEL ČVUT), Michal Pěchouček (FEL ČVUT), Jiří Sgall (MFF UK), Vojtěch Svátek (FIS VŠE), Michal Šorel (ÚTIA AV ČR), Tomáš Werner (FEL ČVUT), Filip Železný (FEL ČVUT)

Idea Pražského informatického semináře vznikla z rozhovorů představitelů několika vědeckých institucí na téma, jak odstranit zbytečnou fragmentaci informatické komunity v ČR.

Podporovatelé

Kontakt

Pražský informatický seminář je z důvodů prevence šíření nákazy novým koronavirem do odvolání pozastaven.