2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2022
2023
2024

Třicáté setkání Pražského informatického semináře

Jaroslav Křivánek

Realistické zobrazování v počítačové grafice: Od jaderných reaktorů k hezkým obrázkům na stříbrném plátně a pohledným 3D tiskům

Počítačem generované obrazy se staly přirozenou součástí našeho života. Setkáváme se s nimi v animovaných filmech, filmových speciálních efektech, reklamách, architektonických a produktových vizualizacích, počítačových hrách apod.

19. října 2017

16:00

Posluchárna E-301, FEL ČVUT
Karlovo nám. 13, Praha 2
Zobrazit na mapě

Anotace přednášky

Počítačem generované obrazy se staly přirozenou součástí našeho života. Setkáváme se s nimi v animovaných filmech, filmových speciálních efektech, reklamách, architektonických a produktových vizualizacích, počítačových hrách apod. Současně se rozvíjí technologie 3D tisku, která dnes již umožňuje tisknout pomocí mnoha různých materiálů s širokým spektrem vzhledu. V této přednášce shrnu některé své výsledky z oblasti výpočetních přístupů pro generování fotorealistických obrazů a kontrolu vzhledu 3D tisků.

Ukážu, že tato zdánlivě odlišná témata sdílejí stejný základ: přesnou počítačovou simulaci chování světla v různých prostředích. Počátky tohoto zajímavého výpočetního problému sahají k vývoji prvních atomových zbraní v projektu Manhattan a ke jménům jako von Neumann, Fermi a Ulam. Moderní algoritmy pro simulaci světla pak, kromě jiného, stojí za neustálými pokroky ve vizuální kvalitě filmových trháků společností jako jsou Pixar, Disney a Weta Digital.

Přednášející

Jaroslav Křivánek

Jaroslav Křivánek je docentem na Matematicko-fyzikální fakultě UK a spoluzakladatelem společnosti Render Legion, která se zabývá vývojem software pro realistické zobrazování Corona Renderer. V minulosti pracoval jako výzkumný pracovník na Cornell University a University of Central Florida, jako konzultant pro Disney Research Zurich, Weta Digital a Sony Pictures Imageworks, a jako odborný asistent a výzkumný pracovník na ČVUT v Praze. Titul Ph.D. získal na INRIA Rennes ve Francii. Ve svém výzkumu se zabývá počítačovou grafikou se zaměřením na metody realistického zobrazování, simulaci přenosu světla a Monte Carlo metody. Výsledky jeho výzkumu byly aplikovány mimo jiné firmami jako je Weta Digital nebo Pixar Animation Studios. V roce 2014 byl vybrán do “New Europe 100” - seznamu výjimečných osobností ze střední a východní Evropy, které vytvářejí inovace světové úrovně.

O PRAŽSKÉM INFORMATICKÉM SEMINÁŘI

Seminář se obvykle schází jednou za měsíc ve čtvrtek v 16:15 a to buď v budově FEL ČVUT nebo v budově MFF UK.

Jeho program je tvořen hodinovou přednáškou, po níž následuje časově neomezená diskuse. Základem přednášky je něco (v mezinárodním měřítku) mimořádného nebo aspoň pozoruhodného, na co přednášející přišel a co vysvětlí způsobem srozumitelným a zajímavým i pro širší informatickou obec. Přednášky jsou standardně v angličtině.

Seminář připravuje organizační výbor ve složení Roman Barták (MFF UK), Jaroslav Hlinka (ÚI AV ČR), Michal Chytil, Pavel Kordík (FIT ČVUT), Michal Koucký (MFF UK), Jan Kybic (FEL ČVUT), Michal Pěchouček (FEL ČVUT), Jiří Sgall (MFF UK), Vojtěch Svátek (FIS VŠE), Michal Šorel (ÚTIA AV ČR), Tomáš Werner (FEL ČVUT), Filip Železný (FEL ČVUT)

Idea Pražského informatického semináře vznikla z rozhovorů představitelů několika vědeckých institucí na téma, jak odstranit zbytečnou fragmentaci informatické komunity v ČR.

Podporovatelé

Kontakt

Pražský informatický seminář je z důvodů prevence šíření nákazy novým koronavirem do odvolání pozastaven.