2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2022
2023
2024

Třicátéosmé setkání Pražského informatického semináře

Martin Saska

Skupiny kooperujících autonomních mikro-helikoptér: od teorie k praxi

Nasazení početných týmů létajících robotů v reálném prostředí (vnitřním i venkovním) bez přesné externí lokalizace představuje velkou vědeckou výzvu. V rámci přednášky budu prezentovány poslední výsledky vývoje plně autonomních rojů létajících robotů s vestavěnou umělou inteligencí.

29. listopadu 2018

16:00

Posluchárna S5, MFF UK
Malostranské nám. 25, Praha 1
Zobrazit na mapě

Anotace přednášky

Nasazení početných týmů létajících robotů v reálném prostředí (vnitřním i venkovním) bez přesné externí lokalizace představuje velkou vědeckou výzvu. V rámci přednášky budu prezentovány poslední výsledky vývoje plně autonomních rojů létajících robotů s vestavěnou umělou inteligencí, dosažené skupinou multi-robotických systémů na ČVUT v Praze ve spolupráci se skupinou Vijaye Kumara z University of Pennsylvania.

Během přednášky budou diskutovány techniky pro stabilizaci, řízení a plánování pohybu rojů a formací bezpilotních robotů. Důraz bude kladen na přírodou inspirované techniky integrující rojové schopnosti individuálních členů skupiny s metodou Model Predictive Control respektující rychlou dynamiku autonomních kvadrokoptér. Vedle základních principů letu ve formaci a stabilizace roje budou ukázány i příklady reálných aplikací využívajících navržené metody ve složitém vnitřním a venkovním prostředí. Posluchači se seznámí s využitím formací létajících robotů pro dokumentaci interiéru historických objektů (katedrál), kde jeden dron nese kameru a další drony se starají o nasvícení snímané scény podle zadaných požadavků na vzájemný úhel mezi kamerou a světly. Další prezentovaná aplikace, vyvinutá pro mezinárodní soutěž MBZIRC, bude cílena na kooperativní manipulaci s velkými objekty. Nakonec bude prezentován létající robot Eagle.one lovící neautorizované drony.

Přednášející

Martin Saska

Martin Saska získal inženýrský titul na ČVUT v Praze v roce 2005 a titul PhD na univerzitě ve Würzburgu v Německu v roce 2009 v rámci programu Elite Network of Bavaria. Od roku 2009 působí jako výzkumník na ČVUT v Praze, kde založil a vede skupinu multi-robotických systémů skládající se z více než 15 mladých výzkumníků. Spoluzaložil také Centrum pro robotiku a autonomní systémy s více než 40 výzkumníky v oblasti robotiky. V roce 2008 působil jako hostující výzkumník na University of Illinois at Urbana-Champaign v USA a v letech 2012, 2014, 2016 a 2018 na University of Pennsylvania v USA, kde spolupracoval se skupinou Vijaye Kumara z laboratoře GRASP. Je autorem či spoluautorem více než 90 článků v recenzovaných sbornících konferencí a více než 15 článků v předních časopisech jako jsou IJRR, AURO, RAS, ASC nebo EJC. V Google Scholar má více než 1500 citací a H-index 22. Vedl společný tým ČVUT, University of Pennsylvania a University of Lincoln, který v soutěži MBZIRC 2017 sponzorované částkou 5 mil. USD získal v konkurenci 143 týmů z nejlepších světových technických univerzit zlatou medaili. Získal cenu za nejlepší článek na konferencích ICUAS 2013 a ETFA 2017, a byl mezi finalisty na konferenci ICRA 2008.

O PRAŽSKÉM INFORMATICKÉM SEMINÁŘI

Seminář se obvykle schází jednou za měsíc ve čtvrtek v 16:15 a to buď v budově FEL ČVUT nebo v budově MFF UK.

Jeho program je tvořen hodinovou přednáškou, po níž následuje časově neomezená diskuse. Základem přednášky je něco (v mezinárodním měřítku) mimořádného nebo aspoň pozoruhodného, na co přednášející přišel a co vysvětlí způsobem srozumitelným a zajímavým i pro širší informatickou obec. Přednášky jsou standardně v angličtině.

Seminář připravuje organizační výbor ve složení Roman Barták (MFF UK), Jaroslav Hlinka (ÚI AV ČR), Michal Chytil, Pavel Kordík (FIT ČVUT), Michal Koucký (MFF UK), Jan Kybic (FEL ČVUT), Michal Pěchouček (FEL ČVUT), Jiří Sgall (MFF UK), Vojtěch Svátek (FIS VŠE), Michal Šorel (ÚTIA AV ČR), Tomáš Werner (FEL ČVUT), Filip Železný (FEL ČVUT)

Idea Pražského informatického semináře vznikla z rozhovorů představitelů několika vědeckých institucí na téma, jak odstranit zbytečnou fragmentaci informatické komunity v ČR.

Podporovatelé

Kontakt

Pražský informatický seminář je z důvodů prevence šíření nákazy novým koronavirem do odvolání pozastaven.