2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2022
2023
2024

Šesté setkání Pražského informatického semináře

Jiří Matas

Detekce a lokalizace objektů v obrázcích

Počítačové vidění se za posledních 20 let změnilo z teoretické disciplíny, produkující algoritmy fungující jen na několika obrázcích, na rozsáhlý obor, kde je cesta od vědeckého...

25. září 2014

16:00

Posluchárna S5, MFF UK
Malostranské nám. 25, Praha 1
Zobrazit na mapě

Anotace přednášky

Počítačové vidění se za posledních 20 let změnilo z teoretické disciplíny, produkující algoritmy fungující jen na několika obrázcích, na rozsáhlý obor, kde je cesta od vědeckého článku k úspěšnému startupu překvapivě krátká. Firmy jako Google, Microsoft, Facebook, Adobe nebo Amazon zaměstnávají desítky odborníků na tuto oblast.

K výraznému pokroku došlo v oblasti detekce a lokalizace objektů. Dnes je možné téměř v reálném čase odpovědět nejen na otázku „Kolik je na obrázku obličejů?“ ale i „Co je na tomto obrázku?“, a to pro poměrně širokou třídu objektů. V přednášce představím taxonomii problému detekce objektů. Následně se zaměřím na algoritmy, které demonstrují příklon k metodám strojového učení, zejména na vyhledávání objektů pomocí metody Viola-Jones se sekvenčním rozhodováním, a stručně i na metodu Bag of Words a výsledky dosažené s pomocí hlubokých neuronových sítí.

Přednášející

Prof. Ing. Jiří Matas, Ph.D.

Prof. Ing. Jiří Matas, Ph.D., působí v Centru strojového vnímání ČVUT v Praze. Titul Ph.D. získal na University of Surrey (1995). Publikoval více než 200 článků v recenzovaných časopisech a na konferencích. ISI Thomson-Reuters Science Citation Index uvádí přibližně 6000 citací jeho publikací a Google Scholar asi 18000 citací. Jeho h-index je 25 podle ISI a 48 podle Google Scholar. Obdržel cenu za nejlepší článek na British Machine Vision Conference v letech 2002 a 2005, na Asian Conference on Computer Vision v r. 2007, a na Scandianavian Conference on Image Analysis a na Image and Vision Computing New Zealand Conference v r. 2013. Jeho studenti získali četná ocenění, např. Best Student paper na ICDAR 2013, Google Fellowship 2013, a různé ceny za "Nejlepší disertaci". J. Matas zastával různé funkce na velkých mezinárodních konferencích (např. ICCV, CVPR, ICPR, NIPS, ECCV), spolupředsedal ECCV 2004 and CVPR 2007. Je v redakční radě IJCV a byl zástupcem šéfredaktora IEEE TPAMI. Je členem informatického panelu ERC. Podrobnosti viz http://cmp.felk.cvut.cz/~matas.

Jeho odborné zájmy zahrnují rozpoznávání objektů, vyhledávání obrazových informací, sledování, sekvenční rozpoznávání vzorů, detekci invariantních rysů, Houghovu transformaci a optimalizaci typu RANSAC. Je spoluzakladatelem Eyedea recognition, http://www.eyedea.cz/, první spin-off společnosti na ČVUT. Je spoluautorem několika patentů.

O PRAŽSKÉM INFORMATICKÉM SEMINÁŘI

Seminář se obvykle schází jednou za měsíc ve čtvrtek v 16:15 a to buď v budově FEL ČVUT nebo v budově MFF UK.

Jeho program je tvořen hodinovou přednáškou, po níž následuje časově neomezená diskuse. Základem přednášky je něco (v mezinárodním měřítku) mimořádného nebo aspoň pozoruhodného, na co přednášející přišel a co vysvětlí způsobem srozumitelným a zajímavým i pro širší informatickou obec. Přednášky jsou standardně v angličtině.

Seminář připravuje organizační výbor ve složení Roman Barták (MFF UK), Jaroslav Hlinka (ÚI AV ČR), Michal Chytil, Pavel Kordík (FIT ČVUT), Michal Koucký (MFF UK), Jan Kybic (FEL ČVUT), Michal Pěchouček (FEL ČVUT), Jiří Sgall (MFF UK), Vojtěch Svátek (FIS VŠE), Michal Šorel (ÚTIA AV ČR), Tomáš Werner (FEL ČVUT), Filip Železný (FEL ČVUT)

Idea Pražského informatického semináře vznikla z rozhovorů představitelů několika vědeckých institucí na téma, jak odstranit zbytečnou fragmentaci informatické komunity v ČR.

Podporovatelé

Kontakt

Pražský informatický seminář je z důvodů prevence šíření nákazy novým koronavirem do odvolání pozastaven.