2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2022
2023
2024

Čtyřicátépáté setkání Pražského informatického semináře

Tomáš Bureš

Chytré kyberfyzikální systémy

Chytré kyberfyzikální systémy a Internet věcí jsou příklady jmen, kterými se označují systémy sestávající z mnoha distribuovaných a potažmo mobilních komponent interagujících se svým prostředím a s ostatními komponentami v systému. Díky této rozsáhlé spolupráci a sdílení dat se takový systém stává „chytrým“ ve svých rozhodnutích.

28. listopadu 2019

16:15

Posluchárna E-107, FEL ČVUT
Karlovo nám. 13, Praha 2
Zobrazit na mapě

Anotace přednášky

Chytré kyberfyzikální systémy a Internet věcí jsou příklady jmen, kterými se označují systémy sestávající z mnoha distribuovaných a potažmo mobilních komponent interagujících se svým prostředím a s ostatními komponentami v systému. Díky této rozsáhlé spolupráci a sdílení dat se takový systém stává „chytrým“ ve svých rozhodnutích. Mimo jiné to znamená, že je schopen adaptovat se na různé situace a zachovat se v nich nejlepším možným způsobem. Důležitou vlastností těchto systémů je, že jejich „chytrost“ záleží na software, který se stává jejich nejsložitější a nejkritičtější částí. Dalším jejich významných rysem je, že jsou to systémy velmi dynamické – tak, jak se jejich komponenty přesouvají nebo se adaptují na nové situace ve svém okolí, musí se celý systém příslušným způsobem překonfigurovat.

Obvyklým způsobem, jak se vypořádat s komplexitou software, je použití hierarchických abstrakcí softwarových architektur. Nicméně tradiční metody modelování softwarových architektur si nedokáží snadno poradit s vysokou úrovní dynamicity, která je v těchto systémech přítomná. V této přednášce se podíváme na nové architektonické koncepty, které se speciálně zaměřují na dynamičnost a umožňují tak zvládat komplexitu softwaru v takových systémech. Zejména představíme nový koncept autonomních komponentových ansámblů, které umožňují hierarchické modelování dynamických koalicí komponent.

Přednášející

Tomáš Bureš

Tomáš Bureš je docentem na Katedře distribuovaných a spolehlivých systémů MFF UK. Na katedře, kterou v dřívějších letech vedl, nyní působí jako zástupce vedoucího. Jeho zahraniční působení zahrnuje doktorandskou stáž v NASA AMES, roční postdoktorskou stáž na Mälardalen University ve Švédsku a třísemestrální pozici hostujícího profesora na LMU v Mnichově. Ve výzkumu se zaměřuje na dynamické softwarové architektury a self-adaptivní systémy. Za tento výzkum získal několik ocenění za nejlepší publikaci. Působil a působí jako spoluřešitel řady mezinárodních výzkumných projektů (v rámci ECSEL, ITEA3/EUREKA, FP7, ESA a COST) a bilaterálních projektů smluvního výzkumu s průmyslem. Je též členem nebo předsedou programových výborů řady mezinárodních konferencí.

O PRAŽSKÉM INFORMATICKÉM SEMINÁŘI

Seminář se obvykle schází jednou za měsíc ve čtvrtek v 16:15 a to buď v budově FEL ČVUT nebo v budově MFF UK.

Jeho program je tvořen hodinovou přednáškou, po níž následuje časově neomezená diskuse. Základem přednášky je něco (v mezinárodním měřítku) mimořádného nebo aspoň pozoruhodného, na co přednášející přišel a co vysvětlí způsobem srozumitelným a zajímavým i pro širší informatickou obec. Přednášky jsou standardně v angličtině.

Seminář připravuje organizační výbor ve složení Roman Barták (MFF UK), Jaroslav Hlinka (ÚI AV ČR), Michal Chytil, Pavel Kordík (FIT ČVUT), Michal Koucký (MFF UK), Jan Kybic (FEL ČVUT), Michal Pěchouček (FEL ČVUT), Jiří Sgall (MFF UK), Vojtěch Svátek (FIS VŠE), Michal Šorel (ÚTIA AV ČR), Tomáš Werner (FEL ČVUT), Filip Železný (FEL ČVUT)

Idea Pražského informatického semináře vznikla z rozhovorů představitelů několika vědeckých institucí na téma, jak odstranit zbytečnou fragmentaci informatické komunity v ČR.

Podporovatelé

Kontakt

Pražský informatický seminář je z důvodů prevence šíření nákazy novým koronavirem do odvolání pozastaven.