2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2022
2023
2024

Dvacátésedmé setkání Pražského informatického semináře

Monika Henzinger

Hledání globálně minimálních řezů: Toky v sítích vs. PageRank

V přednášce podáme přehled historie a současného poznání algoritmů pro hledání minimálních řezů v grafech, včetně některých nových výsledků. Zaměříme se na globálně minimální řezy, což je minimum z s-t řezů přes všechny dvojice vrcholů s a t.

23. března 2017

16:00

Posluchárna S5, MFF UK
Malostranské nám. 25, Praha 1
Zobrazit na mapě

Anotace přednášky

V přednášce podáme přehled historie a současného poznání algoritmů pro hledání minimálních řezů v grafech, včetně některých nových výsledků. Zaměříme se na globálně minimální řezy, což je minimum z s-t řezů přes všechny dvojice vrcholů s a t. Je dobře známo, že cena minimálního s-t řezu v grafu je rovna velikosti maximálního toku z s do t, a standardní algoritmus pro počítání minimálního s-t řezu je skutečně založen na výpočtu maximálního toku. Pro globálně minimální řezy však stejný přístup vede k neefektivnímu algoritmu, který vyžaduje výpočet n maximálních toků, kde n je počet vrcholů grafu.

Do nedávné doby nejrychlejší algoritmus pro globálně minimální řezy v nevážených grafech proto nepoužíval výpočty toků, ale namísto toho spoléhal na opakované výpočty míry PageRank v kombinaci s různými grafově-teoretickými úvahami. Vysvětlíme, jak nahradit výpočty PageRank výpočty toků s více zdroji a více s toky, což vede k nejrychlejšímu současnému algoritmu pro výpočet globálně minimálních řezů v nevážených grafech. Spoluautory výsledků jsou Satish Rao a Di Wang.

Přednášející

Monika Henzinger

Monika Henzinger je profesorkou Vídeňské univerzity, kde vede výzkumnou skupinu teorie a aplikací algoritmů. Doktorát (PhD) získala v roce 1993 na Princetonské univerzitě pod vedením Roberta Tarjana a poté pracovala na Cornellově univerzitě. Později pracovala ve výzkumném centru DEC, jako ředitelka výzkumu v Google, a na EPFL Lausanne, kde vedla laboratoř teorie a aplikací algoritmů. V roce 2013 jí byl udělen čestný doktorát na technické univerzitě v Dortmundu. Monika Henzinger je členem (fellow) ACM a EATCS, získala ERC Advanced Grant a byla jí udělena řada ocenění, např. European Young Investigator Award, NSF CAREER Award a Top 25 Women on the Web Award. Publikovala přes 100 vědeckých článků a je spoluautorkou více než 80 patentů.

O PRAŽSKÉM INFORMATICKÉM SEMINÁŘI

Seminář se obvykle schází jednou za měsíc ve čtvrtek v 16:15 a to buď v budově FEL ČVUT nebo v budově MFF UK.

Jeho program je tvořen hodinovou přednáškou, po níž následuje časově neomezená diskuse. Základem přednášky je něco (v mezinárodním měřítku) mimořádného nebo aspoň pozoruhodného, na co přednášející přišel a co vysvětlí způsobem srozumitelným a zajímavým i pro širší informatickou obec. Přednášky jsou standardně v angličtině.

Seminář připravuje organizační výbor ve složení Roman Barták (MFF UK), Jaroslav Hlinka (ÚI AV ČR), Michal Chytil, Pavel Kordík (FIT ČVUT), Michal Koucký (MFF UK), Jan Kybic (FEL ČVUT), Michal Pěchouček (FEL ČVUT), Jiří Sgall (MFF UK), Vojtěch Svátek (FIS VŠE), Michal Šorel (ÚTIA AV ČR), Tomáš Werner (FEL ČVUT), Filip Železný (FEL ČVUT)

Idea Pražského informatického semináře vznikla z rozhovorů představitelů několika vědeckých institucí na téma, jak odstranit zbytečnou fragmentaci informatické komunity v ČR.

Podporovatelé

Kontakt

Pražský informatický seminář je z důvodů prevence šíření nákazy novým koronavirem do odvolání pozastaven.