2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2022
2023
2024

Páté setkání Pražského informatického semináře

Jan Flusser

Počítačová analýza poškozených digitálních snímků

Počítačové zpracování obrazu se v posledních desetiletích rozvinulo v samostatnou a velmi širokou vědní oblast na pomezí aplikované matematiky, informatiky a inženýrství.

22. května, 2014

4:00pm

Posluchárna S5, MFF UK
Malostranské nám. 25, Praha 1
Zobrazit na mapě

Anotace přednášky

Počítačové zpracování obrazu se v posledních desetiletích rozvinulo v samostatnou a velmi širokou vědní oblast na pomezí aplikované matematiky, informatiky a inženýrství. Jedním z důležitých okruhů je vývoj metod, které umožňují extrahovat informaci z poškozených snímků. Typickým příkladem jsou např. fotografie rozmazané pohybem nebo špatným zaostřením.

V přednášce budou představeny dva přístupy – tradiční, založený na slepé dekonvoluci obrazu, a alternativní postup přímého popisu a rozpoznávání objektů pomocí invariantů. V přednášce budou prezentovány četné praktické ukázky obou přístupů.

Přednášející

Prof. Ing. Jan Flusser, DrSc.

Prof. Ing. Jan Flusser, DrSc. je mezinárodně uznávaným odborníkem v oblasti digitálního zpracování obrazu a rozpoznávání pomocí invariantů. Je autorem více než dvou set publikací v předních časopisech a sbornících mezinárodních konferencí a přednesl i řadu zvaných přednášek a tutoriálů. Je spoluautorem monografie J. Flusser, T. Suk, B. Zitová: Moments and Moment Invariants in Pattern Recognition, Wiley 2009.

Od r. 2007 působí jako ředitel Ústavu teorie informace a automatizace Akademie věd České republiky. Jan Flusser se také výrazně angažuje ve vysokoškolské výuce a ve výchově doktorandů. Od roku 1991 pravidelně přednáší na MFF UK a od roku 1995 na FJFI ČVUT, úspěšně vychoval 10 doktorandů. Za své výsledky obdržel Cenu předsedy GAČR (2006), Cenu AV ČR (2007) a Scopus 1000 Award (2010).

O PRAŽSKÉM INFORMATICKÉM SEMINÁŘI

Seminář se obvykle schází jednou za měsíc ve čtvrtek v 16:15 a to buď v budově FEL ČVUT nebo v budově MFF UK.

Jeho program je tvořen hodinovou přednáškou, po níž následuje časově neomezená diskuse. Základem přednášky je něco (v mezinárodním měřítku) mimořádného nebo aspoň pozoruhodného, na co přednášející přišel a co vysvětlí způsobem srozumitelným a zajímavým i pro širší informatickou obec. Přednášky jsou standardně v angličtině.

Seminář připravuje organizační výbor ve složení Roman Barták (MFF UK), Jaroslav Hlinka (ÚI AV ČR), Michal Chytil, Pavel Kordík (FIT ČVUT), Michal Koucký (MFF UK), Jan Kybic (FEL ČVUT), Michal Pěchouček (FEL ČVUT), Jiří Sgall (MFF UK), Vojtěch Svátek (FIS VŠE), Michal Šorel (ÚTIA AV ČR), Tomáš Werner (FEL ČVUT), Filip Železný (FEL ČVUT)

Idea Pražského informatického semináře vznikla z rozhovorů představitelů několika vědeckých institucí na téma, jak odstranit zbytečnou fragmentaci informatické komunity v ČR.

Podporovatelé

Kontakt

Pražský informatický seminář je z důvodů prevence šíření nákazy novým koronavirem do odvolání pozastaven.