2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2022
2023
2024

Čtyřicátédeváté setkání Pražského informatického semináře

Richard Sutton

The Alberta Plan for AI Research

Sutton present a strategic research plan based on the premise that a genuine understanding of intelligence is imminent and—when it is achieved—will be the greatest scientific prize in human history. To contribute to this achievement and share in its glory will require laser-like focus on its essential challenges; identifying those, however provisionally, is the objective of the Alberta Plan for AI research.

14. září 2022

16:15

Posluchárna S9, MFF UK
Malostranské nám. 25, Praha 1
Zobrazit na mapě

Anotace přednášky

Sutton present a strategic research plan based on the premise that a genuine understanding of intelligence is imminent and—when it is achieved—will be the greatest scientific prize in human history. To contribute to this achievement and share in its glory will require laser-like focus on its essential challenges; identifying those, however provisionally, is the objective of the Alberta Plan for AI research. The overall setting is the familiar one common to many fields (reinforcement learning, psychology, control theory, economics, neuroscience, and operations research): a computationally-limited agent interacts with a vastly more complex environment to maximize reward.

The agent’s machinery is divided into four parts: 1) that which maintains the agent’s situational state (perception), 2) that which maps state to action (policy), 3) that which maps state to expected future reward (value function), and 4) that which maps imagined states and actions to next states (transition model) and enables planning. The Alberta Plan extends this common view to include feature-based subtasks and temporally extended options to solve them; the policy and the value function each become multiple, one each for each of the subtasks and the main task. The setting is then potentially complete and the focus shifts to finding the right abstractions, in state (features) and time (options), and to planning efficiency. The Alberta Plan incorporates continual learning and meta-learning into all of its 12 steps, and expends no effort trying to capture domain knowledge.

Přednášející

Richard Sutton

Richard S. Sutton is a Canada CIFAR AI Chair and a Distinguished Fellow of CIFAR’s Learning in Machines & Brains program. He is the Chief Scientific Advisor of Amii, a Distinguished Research Scientist at DeepMind and a Professor at the University of Alberta’s Department of Computing Science. Sutton is one of the pioneers of reinforcement learning, an approach to artificial and natural intelligence that emphasizes learning and planning from sample experience, and a field in which he continues to lead the world. He is most interested in understanding what it means to be intelligent, to predict and influence the world, to learn, perceive, act, and think. He seeks to identify general computational principles underlying what we mean by intelligence and goal-directed behaviour. Over his career, he has made a number of significant contributions to the field, including the theory of temporal-difference learning, the actor-critic (policy gradient) class of algorithms, the Dyna architecture (integrating learning, planning and reacting), the Horde architecture, and gradient and emphatic temporal-difference algorithms. Sutton  seeks to extend reinforcement learning ideas to an empirically grounded approach to knowledge representation based on prediction.

O PRAŽSKÉM INFORMATICKÉM SEMINÁŘI

Seminář se obvykle schází jednou za měsíc ve čtvrtek v 16:15 a to buď v budově FEL ČVUT nebo v budově MFF UK.

Jeho program je tvořen hodinovou přednáškou, po níž následuje časově neomezená diskuse. Základem přednášky je něco (v mezinárodním měřítku) mimořádného nebo aspoň pozoruhodného, na co přednášející přišel a co vysvětlí způsobem srozumitelným a zajímavým i pro širší informatickou obec. Přednášky jsou standardně v angličtině.

Seminář připravuje organizační výbor ve složení Roman Barták (MFF UK), Jaroslav Hlinka (ÚI AV ČR), Michal Chytil, Pavel Kordík (FIT ČVUT), Michal Koucký (MFF UK), Jan Kybic (FEL ČVUT), Michal Pěchouček (FEL ČVUT), Jiří Sgall (MFF UK), Vojtěch Svátek (FIS VŠE), Michal Šorel (ÚTIA AV ČR), Tomáš Werner (FEL ČVUT), Filip Železný (FEL ČVUT)

Idea Pražského informatického semináře vznikla z rozhovorů představitelů několika vědeckých institucí na téma, jak odstranit zbytečnou fragmentaci informatické komunity v ČR.

Podporovatelé

Kontakt

Pražský informatický seminář je z důvodů prevence šíření nákazy novým koronavirem do odvolání pozastaven.