2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2022
2023
2024

Čtyřicáté setkání Pražského informatického semináře

Viliam Lisý

Jak naučit počítač hrát velké hry s neúplnou informací

Překonat člověka ve schopnosti řešit jasně zadanou a intelektuálně náročnou úlohu, ve které se lidstvo zdokonalovalo desítky či stovky let, je pro počítač velkou výzvou a jasným projevem inteligence.

28. února 2019

16:15

Posluchárna S5, MFF UK
Malostranské nám. 25, Praha 1
Zobrazit na mapě

Anotace přednášky

Překonat člověka ve schopnosti řešit jasně zadanou a intelektuálně náročnou úlohu, ve které se lidstvo zdokonalovalo desítky či stovky let, je pro počítač velkou výzvou a jasným projevem inteligence. Vítězství nad lidmi v dámě, šachách, vrhcábech, Go a pokeru proto představovala důležité milníky na poli umělé inteligence. Řešení velkých her je zároveň velmi užitečné pro praktické aplikace, jako například v oblasti fyzické nebo síťové bezpečnosti.

V této přednášce nejprve krátce představím klíčové techniky umělé inteligence používané pro hledání strategií v šachu a Go. Poté se zaměříme na hry s neúplnou informací. Aproximovat optimální strategie je v těchto hrách výrazně náročnější, a přímočaré adaptace technik z her s úplnou informací k nalezení kvalitní strategie nestačí. Vysvětlím algoritmus, který jsme vyvinuli pro DeepStack, první počítačový program, který porazil profesionální hráče no-limit Texas hold’em pokeru. Vyhodnocování schopností programů hrát takto komplikované hry přináší zajímavé výzvy, a v přednášce vysvětlím, jak jsme je překonali. Na závěr budu mluvit o omezeních algoritmu použitého v DeepStacku a zmíním několik nových výzkumných směrů, které tato omezení podnítila.

Přednášející

Viliam Lisý

Viliam Lisý působí jako odborný asistent v Centru umělé inteligence na Katedře počítačů ČVUT v Praze, kde společně s kolegou vede výzkumnou skupinu teorie her. Předtím byl postdoktorandem u Michaela Bowlinga na Albertské univerzitě v Kanadě. Získal titul Ph.D. z ČVUT a magisterské tituly z Vrije Universiteit v Amsterdamu a Univerzity Karlovy v Praze. Během studií pracoval na Carnegie Mellon University, Ben Gurion University a ve Phillips Innovation Labs. Viliam se ve svém výzkumu primárně věnuje sekvenčním hrám s neúplnou informací a aplikacím teorie her v praxi.

O PRAŽSKÉM INFORMATICKÉM SEMINÁŘI

Seminář se obvykle schází jednou za měsíc ve čtvrtek v 16:15 a to buď v budově FEL ČVUT nebo v budově MFF UK.

Jeho program je tvořen hodinovou přednáškou, po níž následuje časově neomezená diskuse. Základem přednášky je něco (v mezinárodním měřítku) mimořádného nebo aspoň pozoruhodného, na co přednášející přišel a co vysvětlí způsobem srozumitelným a zajímavým i pro širší informatickou obec. Přednášky jsou standardně v angličtině.

Seminář připravuje organizační výbor ve složení Roman Barták (MFF UK), Jaroslav Hlinka (ÚI AV ČR), Michal Chytil, Pavel Kordík (FIT ČVUT), Michal Koucký (MFF UK), Jan Kybic (FEL ČVUT), Michal Pěchouček (FEL ČVUT), Jiří Sgall (MFF UK), Vojtěch Svátek (FIS VŠE), Michal Šorel (ÚTIA AV ČR), Tomáš Werner (FEL ČVUT), Filip Železný (FEL ČVUT)

Idea Pražského informatického semináře vznikla z rozhovorů představitelů několika vědeckých institucí na téma, jak odstranit zbytečnou fragmentaci informatické komunity v ČR.

Podporovatelé

Kontakt

Pražský informatický seminář je z důvodů prevence šíření nákazy novým koronavirem do odvolání pozastaven.